Et opplevelsessenter på Ytraberget i Hafrsfjord vil bli en av de største turistattraksjoner i Norge.

Det var her Norge ble samlet til ett rike i år 872.

Som alle vet, sto slaget mellom skipene i Hafrsfjord. Det er liten tvil om at sjøslaget sto like utenfor halvøyen Ytraberget, som ligger helt inne i Hafrsfjord, med utsikt rett ut til innseilingen. Det er naturlig å tenke seg at den relativt grunne og trange innseilingen kunne sperres, f. eks. med sammenlenkede tømmerstokker. Det står ikke noe om det i sagaen. Kanskje ligger det i det et budskap – Harald Hårfagre var så sikker på seier at det var viktigere å slippe fienden inn i fjorden som ledd i slaget, enn å nekte fienden å komme inn, selv om det hadde vært enkelt nok!

Det sagaen beskriver, er hvordan en av fiendene, småkongen Kjotve fra Agder, tok en holme til vern når han ikke kunne stå imot Harald Hårfagres styrke. Det står også i sagaen at det på holmen skulle ligge en borg. Det er bare Ytraberget som er formet slik fra naturens side at den kunne tas til vern. Dessuten er det også en borg på toppen – en borg som det antas var flere hundre år gammel da slaget i Hafrsfjord sto i 872. Muren til borgen ble visstnok bearbeidet noe i forbindelse med 1100-årsjubileeet for slaget i Hafrsfjord i 1972. Jeg synes det er vanskelig å forklare at borgruinen på Ytraberget aldri har vært gjort til gjenstand for arkeologiske undersøkelser. En undersøkelse nu kan bli en hovedattraksjon for et opplevelsessenter på Ytraberget.

Stedet der Norge ble samlet til ett rike i år 872 er det naturlige sted for et opplevelsessenter med museum og en utendørsscene. Selve scenen kan anlegges på det flate parti mellom Ytraberget og Indraberget, gjerne i tilknytning til en kanal som kan gaves opp. På kanalen kan man seile inn vikingskip som er en del av handlingen. Indraberget danner et naturlig amfi for en permanent tribune. Tilskuerne kan berskyttes av et permanent seil over tribunen. Et syngespill om Harald Hårfagre er laget, og ble oppført i Møllebukta for noen år siden. Dessuten er det laget en opera om Erling Skjalgsson, «Rygerkongen».

Jeg ser for meg at syngespillet om Harald Hårfagre kan oppføres i tilknytning til faste Haraldfest-dager i slutten av juni hvert år, og at operaen «Rygerkongen» kan oppføres som ledd i faste Erlingfest-dager i begynnelsen av august.

Plassen på Ytraberget og Indraberget er begrenset, men det må være mulig å åpne opp romslige haller i fjellet på begge sider, slik at man kan få et skikkelig vikingtids-museum her. Det er stort behov for et skikkelig vikingtidsmuseum i Norge, og ingen steder bør ligge bedre an enn Ytraberget i Hafrsfjord, stedet for Norges samling i år 872.

 

Kommentarer er stengt.

Om forfatteren

Pål Mitsem