Biografiske opplysninger
Pål Mitsem

Født: 13. mars 1942 i Oslo

Examen artium: 23. juni 1960 i Tønsberg

 

paal

Biografiske opplysninger

Pål Mitsem  

 


Født:

13. mars 1942 i Oslo

Examen artium:

23. juni 1960 i Tønsberg

Juridisk embetseksamen:
Universitetet i Oslo, 14. juni 1967 (Rt. 1967 s. 866)

Advokatbevilling: 

18. november 1970

Translatørbevilling:

1. oktober 1979

Møterett for Høyesterett:

20. august 1983
Nederlandsk konsul 19. november 1984
Fast forsvarer,
Stavanger  byrett og Gulating  lagmannsrett
 20. august 1985

Yrkespraksis:


Redaksjonssekretær, «Farmand», 1960-62Journalist, «Aftenposten», 1963Journalist, «Norges Handels & Sjøfartstidende»,
1964-67Dommerfullmektig i Larvik 1968-69


Advokatfullmektig,
Tønsberg, 1969-70


Advokat, Norsk Hydro,
1970-71Advokat, Phillips Petroleum Company Norway, 1972-79Privat praksis som advokat og translatør fra juni 1979


Tilleggsstudier:


London School of Economics, 1967-68L’Institut Français du Pétrole, Paris, 1971Southern Methodist University, Dallas, 1971-72


Bøker:


«Midlertidig forføyning i norsk rett»,
Stavanger, august 1992.«Avtaleloven § 36 i rettspraksis»,
Stavanger, januar 1991.«Datalærebok for kontoret»,
Stavanger, januar 1991.«Hva du bør vite når du får barn»,

Grøndahl & Søn, Oslo, april 1969.«Hva du bør vite når du gifter deg»,
Grøndahl & Søn, Oslo, mars 1969.


Artikler:


«Mandat for medisinsk sakkyndige»,
Lov og Rett, 2004 s. 264.«En rettsskandale – og rettingsarbeidet»,
Lov og Rett, 2004 s. 175.«Kriteriene i Quebec Task Force for nakkeslengskader»,
Lov og Rett, 2003 s. 538.«Sakkyndig bevis i nakkeslengsaker»,
Lov og Rett, 2003 s. 490.«Luganokonvensjonen – noen bemerkninger fra et språklig
synspunkt»,
Lov og Rett, 1994 s. 38.«Ménerstatningen»,
Lov og Rett, 1990 s. 589.«Dom i sivile saker i løpet av 6 måneder»,
Lov og Rett, 1990 s. 505.

«Styrets og daglig leders erstatningsansvar
når selskapet går konkurs»,
Lov og Rett, 1990 s. 443.


«Skatt og erstatning»,
Lov og Rett, 1990 s. 401.


«Erstatning for skatteulempen»,
Lov og Rett, 1990 s. 259.


«Styrets og daglig leders erstatningsansvar»,
Revisjon og regnskap 1990 nr. 4 s. 148.

«Legeerklæringer og vitneplikt»,
Lov og Rett 1987 s. 500.

«Statsdeltagelsesavtalen i norsk
petroleumsvirksomhet»,
Marius nr. 56, 1984.

«Kjennelse om fratreden i saker om
oppsigelse og avskjed»,
Lov og Rett 1980 s. 333.

«Rett og urett i kirken»,
Lov og Rett 1980 s. 209

 

Kommentarer er stengt.